Garantievoorwaarden

7 jaar garantie op de kuipstructuur

De kuip behoudt zijn structurele integriteit en configuratie en is vrij van waterverlies als gevolg van defecten in de kuip.

3 jaar garantie op het kuipoppervlak van de spa

De fabrikant geeft de gebruiker van de spa 3 jaar garantie tegen blaarvorming, barsten en delaminatie.

2 jaar garantie op Gecko Control box en display module

De fabrikant garandeert het display en de spa control box tegen defecten in materialen en vakmanschap of enig defect gedurende twee jaar. Deze garantie wordt niet gegeven op zekeringen, gloeilampen en pakkingen.

2 jaar garantie op de basis componenten

De fabrikant geeft 2 jaar garantie op de massagepompen en circulatiepompen.

1 jaar garantie op de omkasting van de spa

De in de fabriek geïnstalleerde omkasting heeft een garantie van 1 jaar vanaf de originele leverdatum. De garantie dekt specifiek het barsten of afbladderen van de omkasting. Vervaging en verwering van het oppervlak zullen van nature in de loop van de tijd voorkomen en worden niet als gebreken beschouwd.

1 jaar garantie op de Ozonator

De Ozonator is gegarandeerd tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende 2 jaar vanaf de originele leverdatum.

1 jaar garantie op de componenten van het audiosysteem

In de fabriek geïnstalleerde audiocomponenten (zoals bijv. voeding, luidsprekers, kabels enz.) zijn gegarandeerd tegen defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 2 jaar vanaf de originele leverdatum.

1 jaar garantie op de LED verlichting

De in de fabriek geïnstalleerde LED verlichting en de componenten hiervan hebben een garantie op defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 1 jaar vanaf de originele leverdatum. De LED lampjes zelf vallen niet onder de garantie.

1 jaar garantie op de thermo cover

De cover is gegarandeerd tegen defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 1 jaar vanaf de originele leverdatum.

90 dagen garantie op de filters en externe plastic slijtage onderdelen

Sommige onderdelen kunnen grotendeels zonder gebruik van gereedschap vervangen worden, zoals filterpatronen, filterdeksel, filterbehuizing, spa-kussens, hoes sloten etc. Dat valt niet onder deze garantie, maar zijn gegarandeerd zonder fabrieksfouten of materiaalfouten op het moment van levering.

Garantiebeperkingen

  • De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud of kalkaanslag.
  • De fabrikant behoudt zich het recht voor om de defecte onderdelen te vervangen door in de fabriek gereviseerde onderdelen.
  • De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door veranderingen of aanpassingen door de gebruiker.
  • Radio- / Bluetooth-ontvangst valt niet onder de garantie, omdat de ontvangst afhankelijk is van lokale omstandigheden. Het ontvangen signaal kan verslechteren als er hoogspanningslijnen in de buurt van de spa zijn.
  • De garantie dekt geen defecten, schade of defecten veroorzaakt door de gemeenschappelijke vervoerder, installateur, gebruiker of andere personen, huisdieren of knaagdieren.
  • Bovendien is de fabrikant niet verantwoordelijk voor incidentele schade of verliezen die voortvloeien uit welke oorzaak dan ook (bijv. Waterschade aan tapijt, plafond, tegels, marmer enz.),
  • De garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste installatie, wijzigingen zonder de schriftelijke toestemming van de fabrikant, misbruik door ongelukken, misbruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire dat niet is goedgekeurd door de fabrikant, het niet naleven van de gebruikershandleiding , of reparaties uitgevoerd of geprobeerd door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant.